Regulamin serwisu

Art. 1 - Definicje

 1. Wydawca - właściciel serwisu tanienoclegi.pro.
 2. Klient - użytkownik serwisu tanienoclegi.pro, który zarejestrował się w serwisie w celu zamieszczenia reklamy swojego obiektu turystycznego.
 3. Obiekt - obiekt noclegowy, turystyczny, którego właścicielem jest Klient.
 4. Użytkownik - internauta poszukujący miejsc noclegowych za pośrednictwem serwisu tanienoclegi.pro
 5. Okres Abonamentowy - okres świadczenia usługi przez Wydawcę na rzecz Klienta. Okres Abonamentowy trwa 365 dni i rozpoczyna się z dniem rejestracji Klienta w serwisie tanienoclegi.pro.

Art. 2 - Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Wydawcę oraz określa prawa i obowiązki Wydawcy i Klienta.
 2. Przed skorzystaniem z usług Wydawcy konieczna jest akceptacja Regulaminu.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie są rozpatrywane.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu, pozostałe punkty pozostają w mocy.


Art. 3 - Prawa i obowiązki Wydawcy

 1. Wydawca ma obowiązek zapewnić prezentację oferty Klienta na stronach serwisu turystycznego http://www.tanienoclegi.pro przez cały czas obejmujący Okres Abonamentowy.
 2. Obowiązkiem Wydawcy jest poinformowanie klienta na 30 dni przed końcem Okresu Abonamentowego o jego zakończeniu oraz propozycja jego przedłużenia.
 3. Wydawca zobowiązuje się do szerokiej promocji serwisu tanienoclegi.pro w wyszukiwarkach internetowych na rózne hasła związane z turystyką; głównie poprzez pozycjonowanie serwisu oraz zakup linków sponsorowanych w wyszukiwarce google.pl.
 4. Wydawca gwarantuje możliwość wyszukiwania przez Użytkowników oferty Klienta według wielu parametrów.
 5. Wydawca ma prawo do automatycznej zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych przez Klienta.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych przez Klienta podczas rejestracji w serwisie tanienoclegi.pro
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert zamieszonych przez Klienta, a w szczególności za treści stron internetowych, których adresy podał Klient w swojej ofercie.
 8. Wydawca ma prawo do zablokowania oferty Klienta, jeśli ta jest niezgodna z prawdą lub łamie zasady Regulaminu.


Art. 4 - Prawa i obowiązki Klienta

 1. Obowiązkiem Klienta jest podanie prawidłowych danych adresowych oraz ich aktualizacja w przypadku jakiejkolwiek zmiany.
 2. Klient ma obowiązek prezentowania swojej oferty w sposób estetyczny nie naruszający zasad moralnych i nie łamiący praw osób trzecich.
 3. Klient ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych łącznie z adresem swojej strony internetowej, dowolnej ilości treści oferty oraz dowolnej ilości zdjęć. 
 4. Klient ma prawo zrezygnować z usług Wydawcy w przeciągu 14 dni od momentu rejestracji bez podania przyczyny. W późniejszym okresie rezygancja jest możliwa dopiero po wygaśnięciu Okresu Abonamentowego.
 5. Klient ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swojej oferty poprzez panel administracyjny. Służy do tego login i hasło podane podczas rejestracji.
 6. Klient ma prawo do zawieszania oferty oraz do ponownego jej wznowienia w dowolnym momencie Okresu Abonamentowego. Czas zawieszenie oferty nie wydłuża Okresu Abonamentowego.


Art. 5- Newsletter

 1. Korzystanie z serwisu tanienoclegi.pro jest powiązane z listą mailingową i jest nierozłączne.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości komercyjnych opłaconych przez sponsora serwisu tanienoclegi.pro sporadycznie, nie częściej niż jeden email na dwa tygodnie.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji (za pośrednictwem e-maili, sms-ów oraz telefonicznie) o nowościach w serwisie, a w szczególności o nowych promocjach.


Art. 6 - Promocje organizowane przez Wydawcę

 1. Wydawca organizując promocje na świadczone usługi zobowiązuje się powiadomić Klienta emailem o aktualnej promocji pod warunkiem, że dana promocja może Klienta dotyczyć.
 2. Warunki oraz czas trwania promocji ustalane są przez Wydawcę i nie muszą być prezentowane w serwisie tanienoclegi.pro
 3. Warunkiem skorzystania z promocji jest akceptacja emaila informującego o aktualnej promocji.


Art. 7 - Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji w serwisie zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta.

  Art. 8 - Polityka plików cookie

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwisy należące do firmy Holiday Company nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firmy Holiday Company, z siedzibą w Grabnie, przy ulicy Lawendowej 2.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) Dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);
d) Zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
e) Mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
f) Dopasowania treści reklam emitowanych w serwisach firmy Holiday Company;
g) Mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych;
h) Wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkowników;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TanieNoclegi.pro Realizacja: Sinner Studio